Den här vyn känner vi igen, men på denna bild kan vi se mer av posthuset. En ganska imponerande byggnad som enligt tidens anda var försedd med markiser över fönstren. Vi ser också en tjusig entré med dubbla dörrar.
När järnvägen kom till Ånge 1878 fanns givetvis stationshuset på plats. Den sträckning som då fanns var mellan Ånge och Sundsvall. Spårbredden var normalspår från Ånge till Torpshammar och sedan smalspår till Sundsvall. Detta innebar att man alltid fick byta tåg i Torpshammar. I samband med att tågtrafiken kom igång i Ånge beslöt Postverket att den 1:a oktober öppna poststation i Ånge. Stinsen A G Andersson skötte, förutom sysslan som stins, även om posthanteringen i järnvägstationens lokaler. I början av 1890-talet hade posthanteringen ökat markant och därför upphöjdes den dåvarande postatationen till postkontor och 1894 byggdes postkontoret som vi ser till vänster på bilden. Stinsen överlämnade då ansvaret för postverksamheten till postmästaren Karl Lorens Nordberger.
1902 fick Ånge elektrisk belysning och gaslyktorna på stationen hade gjort sitt.