De gamla lokstallarna var från 1881 och låg ungefär vid dåvarande järnvägsövergången vid Köpmangatan. Efter hand behövdes plats för fler lok och därför flyttades lokstallarna 1918 till den plats där de ligger nu. Det är de "nya" lokstallarna vi ser här. Ska vi gissa på att bilden är från 1950-talet? Någon som kan det är med lok kanske kan komma med en närmare datering.

Ytterligare information från Bosse Arvidsson:
Bilden visar driftverkstaden efter tillbyggnad av lok- och vagnverkstad, färdig 1956. Någon närmare datering står inte att få. De nya Rc-loken saknas på bilden. De började levereras omkring 1967. Om bilden skulle vara av senare datum, borde åtminstone något vara synligt på den. De fanns annars i många exemplar i och utanför lokstall och verkstad. Kontentan av det hela bör väl bli, att bilden visar byggnaderna från 1956 och framåt 1970-talet. Sedan försvann ångloket, som skymtar i nederkant till vänster.

Bilden tillhör Per Karlsson.