Det är väl så här man vill att det ska se ut på bangården i Ånge! Fullt med vagnar på spåren. Det gamla stationshuset finns kvar. Det revs 1992. Järnvägshotellet/TR är redan borta och eratt av någon modernare byggnad. Nog var väl den gamla stationsbyggnaden betydligt charmigare än den nya skapelsen?
Komentar från Bosse Arvidsson:
Bilden är tagen sommaren 1985, någon månad innan den stora bangårdsombyggnaden 1983-85 var klar. Bangårdsinvigningen skedde i oktober och då passade man på att inviga även den nya trafikledningscentralen, som i själva verket togs i bruk i maj 1984. Det är den stora vita byggnaden vid stationshuset. Som ett kuriosum kan jag också nämna att en ny driftledningscentral invigdes och togs i bruk 6 maj i år, nästan på dagen 26 år efter. Den är ihopbyggd med den första centralen på bilden i västlig riktning, just på det gamla stationshusets plats. Den gamla trafikledningscentralen byggs om just nu och kom mer att innehålla konferensrum, personallokaler och personalmatsal. I den nya driftledningscentralen kommer över 100 personer att arbeta - fjärrtågklarerare, signalreparatörer, eldriftledare, administrativ personal o.d. Härifrån styrs också den nyligen invigda Botniabanan, som drivs med det nya ERTMS-systemet. Det innebär att inga signaler finns längs banan. De presenteras i stället på skärmar inne i loket. Lok utan detta system kan alltså inte köras på Botniabanan.

Bilden tillhör Per Karlsson.