Notis Från Stefan Svärdsudd.

Kommentar av Bosse Arvidsson:

Lokprojektet var en helt kommunal angelägenhet, även om SJ stod för förvarigen tills det stod på plats. 1972 föreslogs i kommunens kulturnämnd, att man skulle anskaffa ett ånglok, som skulle ställas upp i Ånge som en offentlig prydnad. Det fanns lämpliga lok till försäljning. I Bräcke fanns i ett beredskapsstall ett lok litt. N, som gått i växlingstjänst i Ånge och Bräcke. Priset var facila 16 000 kronor, men det behövde också snyggas upp, så kommunstyrelsen anslog 30 000 kronor för hela affären och i summan ingick även en lämplig plats att ställa upp loket på.

Loket hämtades upp till Ånge. Bilden och artikeln fanns i en östersundstidning. Sedan stöttes och blöttes frågan om uppställningsplats för loket, gärna i anknytning till järnvägen, men där tog det tills vidare stopp.

Loket förvarades utanför lokstallet i Ånge och blev naturligtvis åtgånget av väder och vind. Man beslöt därför att dra ner loket till ett beredskapsstall i Mellansjö, i väntan på att man skulle finna en bra uppställningsplats.

Så gick åren, ärendet drogs i långbänk och på sommaren 1979, efter sju år, tog man nya tag och började förhandla med SJ om en uppställningplats och så upprättades ett arrendekontrakt. Loket skull få stå på en parkyta österut nedanför "Gröna villan". Nu åkte kommunrepresentanter ner till Mellansjö för att kolla loket och fann det i ett så miserabelt skick, att man inte kunde ställa upp det utan en genomgripande renovering. Dessutom var man, förståeligt nog, tveksam till hela projektet med tanke på risken för vandalisering. Därmed förföll hela projektet och loket skrotades så småningom av SJ.