SJ lok Cc 404
Bilder och text från Bosse Arvidsson.

Mellan hjulen på bilden nedan finns en mässingsskylt med följande text: ” Drivhjul från snälltågslok Cc 734. Loket tillverkades av Nydqvist och Holm år 1892 och användes som snälltågslok till 1906, då Cc-lokens roll togs över av A-lok. Lok 734 skrotades i Hybo 1972”.

Skylten innehåller ett smärre sakfel - Loket byggdes 1902.

Lokhjulen har en diameter på imponerande 1878 mm, karakteristiskt för snälltågslok. De stora hjulen gav loket en hög hastighet, i detta fall 90 km/h, men då på bekostnad av dragkraften. För godstågsloken var förhållandet det motsatta - de hade mindre drivhjul och fick därigenom högre dragkraft.

Som snälltågslok fick Cc-loken alltså en kort användning. Orsaken var, att man i början av 1900-talet tog i bruk boggievagnar, tyngre än dittills nyttjade tvåaxliga vagnar. Loken orkade inte med dessa stora vagnar och kunde inte hålla önskad hastighet.

Varför loket skrotades just i Hybo (på sträckan Ljusdal - Hudiksvall) är obekant. Loket kanske stått i beredskapsstall där, eller också hade man upprättat en tillfällig skrotplats där och skrotat flera lok.

Cc-loken fick en lång användning som dragkraft till persontåg, ombyggdes och förbättrades i omgångar. De skrotades vartefter nyare lokkonstruktioner kom till och banorna elektrifierades. Lok 734 och några andra av detta littera användes bl.a. som ångcentraler för militära tvätt-tåg.

Lok 404 är fullt användbart och får ofta dra museitåg.

Och här i Ånge står de stora hjulen från Cc 734 idag: