Klass 1 i Gamla Banken 1956. Det fanns väl en parallellklass i den stora villan vid sidan om...
Stående: Sölve Larsson, Lennart Johansson, Torbjörn? , Eva Andersson,
Sten Svensson, Barbro Sten, Björn Agstam, Ulla Palmlund, Robert Hagman,
? , Åke Bergelin, ? , Jan-Ove Dvärby, Elisabeth Cederqvist, Leif Nordin.
Sittande: Stig Olsson, Torgny Englund, Inger Karsson, Yvonne Henriksson,
Ulla-Britt Eriksson.
Lärarinnan är tyvärr okänd. Någon som vet?
Bilden tillhör Åke Bergelin.