Klass 1:4 1965-1966.

Bakre raden:
Kjell Persson, Åke Redin, Lars Eriksson, Johnny Jonsson, Ragnvald Bergström,
Lennart Nilsson, Peter Lidh, Hans Östman, Ingvar Karlsson.

Mellanraden:
Håkan Paulsson, Lars Larsson, Jörgen Palm, Eva Kvist, Monica Larsson,
Kristina Jonsson, Kristina Helsing, Ann-Kristin Eriksson,
Hillevi Söderlund, Kent Granås, Kenneth ?

Främre raden:
Solveig Jönsson, Eva Eriksson, Gun-Mari Åslund, Christina Jönsson,
Ann Christin Wennergren, Anna Lena Jönsson, Mona Widén, Katrin Nordström,
Britt Inger Uhrus, Margareta Nordqvist.

Bilden tillhör Hans Östman.