Klass 2 i Gamla Banken 1957.
Stående från vänster:
Sölve Larsson, Torgny Englund, Lennart Johansson, Åke Bergelin, Åke Wall,
Lars Wisselqvist, Inger Karlsson, Robert Hagman, Barbro Sten, Hans Blomström,
Ulla Palmlund, Sten Svensson, Leif Nordin, Jan-Ove Dvärby, Håkan Cederberg,
Stig Olsson.
Sittande från vänster:
Ulla-Britt Eriksson, Yvonne Henriksson, Elisabeth Cederqvist, Birgitta Linnér,
Eva Andersson.
Lärarinnan heter Iréne Nordberg.

Bilden tillhör Åke Bergelin.