Klass 2D 1958-1959.

Från vänster, uppifrån och ned,
Rad 1:

Ingrid Olsson, Lena Herjevik, Nina Yring, Lena Edholm, Eva Darj.
Rad 2:
Kalle Löfgren, Leif Nässén, Svante Yring, Sten Olsson, Stig Wahlstedt.
Rad 3:
Eva Rising, Kerstin Jonsson, Eva Olsson, Monica Warling, Sibylla Strömberg.
Rad 4:
Arnt Gunnar Svensson, Lars Erik Wassenius, Lars Andersson, Jan Hallberg,
Lennart Sundkvist.
Rad 5:
Lena Söderquist, Kerstin Lundberg, Vivi-Anne Nilsson, Ingrid Wretman,
Kajsa Ångström.

Bilden tillhör Kalle Löfgren.