Klass 3 i Ånge Folkskola 1958.
Uppifrån från vänster ser vi:
Stig Olsson, Jan-Ove Dvärby, Björn Agstam, Sten Svensson, Torgny Englund,
Elisabeth Cederqvist, Eva Andersson, Barbro Sten, Ulla Palmlund, Inger Karlsson,
Åke Wall, Hans Blomström, Lars Wisselqvist, Sölve Larsson, Leif Nordin,
Yvonne Henriksson, Åke Bergelin, Birgitta Linnér, Håkan Cederberg, Ulla-Britt Eriksson,
och slutligen Robert Hagman.
Lärarinnan (vikarie) heter Birgitta Tolf.
Rektor är Thorsten Ekendahl.

Bilden tillhör Åke Bergelin.