Klass 4:4c, 4:4h och 3³h läsåret 1961-1962 Samrealskolan och kommunala gymnasiet i Ånge.
Bilden kommer från Staffan Eriksson och är hämtad ur skolkatalogen läsåret 1961/1962.