Klass RIII bi+ma Bobergsskolan 1967-1968.

Bakre raden:
Tommy Nilsson, Staffan Täge, Sten Thid, Olle Lundgren, Kurt Johansson,
- Nordling,Thomas Jansson, Stefan Svärdsudd.

Mittenraden:
Okänd, Kurt Hagström, Anders Leander, Torbjörn -, - Festin, Kaj -, Leif Backström,
Eva Wallin.

Främre raden:
Okänd, Eva Henningsson, Anna-Karin Lindstein, Kerstin -, Barbro Steen,
Kerstin Ansler, Maritta -, Anna Emanuelsson.

Bilden tillhör Stefan Svärdsudd.