Klass RII bi+ma Bobergsskolan 1966 eller 1967.

Bakre raden:
Torbjörn - ,Staffan Täge, Kurt Johansson, Leif Backström, - Berglund.

Mittenraden:
- Kjellgren, Erik Festin, Kaj -, - Nordling. Thomas Jansson, Olle Lundgren,
Stefan Svärdsudd.

Främre raden:
Anna-Karin Lindstein, Kerstin -, Barbro Steen, Eva Wallin, Maritta -,
Eva Henningsson.

Bilden tillhör Stefan Svärdsudd.