Klass 3³A Ånge Samrealskola 1967-1968.

Främre raden:
Ann-Christine Olsson, Åsa Olsson, Lena Cederberg, Karin Paulsson, Irene Olofsson, Bodil Mårtensson.

Mellanraden:
Lillemor Nilsson, Maiken Wiksten, Inger Myrberg, Monica Roos, Margareta Nyström, Eva ?, Elise Hagfeldt, Okänd.

Bakre raden:
Maud Johansson, Ragnar Forsberg, Mats Enlund, Rune Berglind, Kenneth Bergström, Leif Bergqvist, Christina Beckenäs.

Torsten Mikaelsson var frånvarande när bilden togs.

Bilden tillhör Torsten Mikaelsson.