Klass 3³ Ånge Samrealskola 1962.
Bakre raden:
Gunnar Jonsson, Tomas Nordell, L-G Löfgren, Stig Kärnebo, Nils Wennberg,
Bosse Larsson, Åke Peterson, Leif Augustsson, Bertil Selinder.
Mellanraden:
J-E Gotte, Anders Berggren, Rolf Mattsson, Ulla Bergsten, Margareta Nilsson,
Rita Engvik, J-A Westberg, Mikael Nilsson, Anders Arvman, Per Stål, C-J Järna.
Främre raden:
Inger Forslin, Inger grundström, M-L Diedriksson, Margareta Berglund, Reneé Myrland,
I-B Wiklund, Barbro Heed, Agneta Carlberg, Agneta Björnsson,
Anita Svensson, Birgitta Häggblom.
Frånvarande denna dag: Inger Goude.

Bilden tillhör Anders Arvman.