Ett klassfoto från Folkskolan 1960. På tavlan står det: Tänk på Östersundsresan! Men vilka ser vi på fotot? Jo,
Övre raden: Folke Jansson, Jan-Ove Dvärby, Leif Nordin, Arne Sundell, Börje Selinder, Kjell Sjömark, Lennart Johansson, Hans Blomström, Pierre Sandberg, Roar Engvik, Bengt Johnsson, Robert Hagman, Mats Johnsson, Lennart Berggren.
Mittenraden: Gunilla Olofsson, Elisabeth Cederquist, Ingrid Andersson, Carina Hellström, Mona Nordlund, Margareta Gisselman, Elisabeth Hestner, Monica Svensson, Agneta Johnsson, Yvonne Hendriksson, Marianne Lindgren, Inger Karlsson.
Nedre raden: Sölve Larsson, Anders Granberg, Lars-Göran Svedberg, Åke Wall, Stig Ohlsson, Kent Åslund, Lennart Holmgren, Håkan Cederberg.

Är det någon som känner igen sig?