Konfirmation Ånge kyrka 1964.
Främre raden från vänster ser vi:
Pia Nordin, Bodil Sjöström, Yvonne Henriksson, okänd, Kerstin Rundqvist, Paul Åström, Eva Andersson (?), Gunilla Olofsson, Carina Hellström, Elisabeth Cederqvist, Gunhild Malmberg.
Mellanraden från vänster ser vi:
Tommy Wickström, Sölve Larsson, Roar Engvik, Ewa Wallin, Barbro Steen, Birgitta Linnér, Ann-Christine Nilsson, Ingela Nordin, Eva Andersson, Göran Svedberg, Ulf Nilsson.
Bakre raden från vänster ser vi:
Björn Agstam, Mats Johnsson, okänd, Tony Östberg, Bengt-Ivar Jonsson, Kari Auvinen, Håkan Cederberg, Börje Selinder, Håkan Redin, Jan-Ove Dvärby.

Bilden tillhör Håkan Cederberg.