Lucia i Folkskolans aula i slutet av 1950-talet.

Längst fram till vänster:
Gerd Karlsson, Åse Sund och Inger Goude.

Längst ned till höger:
Margareta Berglund, Anita Svensson och Katrin Svensson.

Längst upp till vänster om Lucia:
Britt-Inger Johansson, Bodil Ek, Gullvi Magnusson, Rita Engvik.
Stjärngossen är Hasse Persson.

Längst upp till höger om Lucia:
Birgit Svensson, Elisabeth Lindblom, Elisabeth Engström, Lillemor Eriksson, okänd,
Kerstin Ringvall.

Lucian heter Agneta Carlberg.

Bilden tillhör Elisabeth Engström Sten.