Ring RIII Ånge Samrealskola 1965.
Övre raden:
Hans Westberg Ljungaverk, Jan-Erik Svedberg Sillre, Carl-Johan Järna Ånge (Krylbo), Gunnar Johnsson Alby, Lars-Olov Frisk Bräcke, Hans Hansson Erikslund, Anders Wikander Ånge.
Mellanraden:
Lars Westberg Ljungaverk, Jan-Anders Westberg Hallsta, Leif Lundin Ljungaverk, Ulf Rohdiner Ljungaverk, Stig-Göran Larsson Erikslund, Folke Gustavsson Erikslund, Stellan Fränstam Fränsta.
Främre raden:
Birigt Ahnström Ånge, Ulla Åfeldt Fränsta, Ann-Christin Ekblom Ljungaverk, Lars Persson – vår kanonlärare!!! – Agneta Björnsson Ånge, Anita Svensson Ånge (Vaxholm), Lena Fernlöf Torpsammar.
Frånvarande denna dag;
Anders Arvman Ånge, Jan-Erik Gotte Ånge, Elsie Andersson Torpshammar, Eva Westin Torpshammar. Eva Söderman Stöde.
Bilden tillhör Anders Arvman.