Den här bilden är från 1930-talet. Ljungan var oreglerad och rann i strida strömmar nedanför Stora Bron. Flottningen var livlig och skulle så förbli i ungefär 30 år till. För att inte timret skulle fastna i forsarna hade man byggt en timmerränna som syns nere till höger. Flottningen i Ljungan upphörde 1968. Vid timmerrännan ligger också ett fiskehus. Det fanns säkert gott om öring och harr i strömmarna på den tiden. Den nuvarande badplatsen Vojen var ännu ett träsk och badandet försiggick vid den badplats som kallades Udden. Udden försvann som badplats när Ångesjöns vattennivå höjdes i samband med kraftverksbygget. Vojen muddrades ut och omklädningshytterna flyttades från Udden till den nya badplatsen. Längst uppe till vänster ser vi Folkskolan, Bolbyskolan. Längst uppe till höger kan vi ana Sveabiografen. Chinabiografen syns också, för den som vill leta lite.